RSS của Demhan.vn

RSS (viết tắt từ Really Simple Syndication) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn. Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt (gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem tòan bộ tin.


Các kênh RSS Tin Tức do Demhan cung cấp


Các kênh RSS Sản Phẩm do Demhan.vn cung cấp

Chăn Ga Gối (/RssProduct/603/chan-ga-goi.aspx)
Chăn Ga Gối Hàn Quốc (/RssProduct/604/chan-ga-goi-han-quoc.aspx)
Chăn Ga Gối Singapore (/RssProduct/605/chan-ga-goi-singapore.aspx)
Sản Phẩm Đệm (/RssProduct/606/san-pham-dem.aspx)
Đệm Hàn Quốc (/RssProduct/607/dem-han-quoc.aspx)
Đệm Lò Xo (/RssProduct/608/dem-lo-xo.aspx)
Sản Phẩm Chiếu (/RssProduct/609/san-pham-chieu.aspx)
Đệm Bông Ép (/RssProduct/611/dem-bong-ep.aspx)
Chăn Ga Theo Mùa (/RssProduct/612/chan-ga-theo-mua.aspx)
Đệm Lò Xo Dunlopillo (/RssProduct/613/dem-lo-xo-dunlopillo.aspx)
Chăn Ga Gối Ai Cập (/RssProduct/614/chan-ga-goi-ai-cap.aspx)
Bộ chăn ga 10 món (/RssProduct/617/bo-chan-ga-10-mon.aspx)
Bô chăn ga gối 7 món (/RssProduct/618/bo-chan-ga-goi-7-mon.aspx)
Đệm Lò Xo Hàn Quốc (/RssProduct/620/dem-lo-xo-han-quoc.aspx)
Đệm Bông Ép (/RssProduct/622/dem-bong-ep.aspx)
Đệm Bông Ép Hanaruyco (/RssProduct/623/dem-bong-ep-hanaruyco.aspx)
Đệm Bông Ép Singapore (/RssProduct/624/dem-bong-ep-singapore.aspx)
Đệm Bông Ép Kim Cương (/RssProduct/625/dem-bong-ep-kim-cuong.aspx)
Đệm Bông Ép Korea (/RssProduct/626/dem-bong-ep-korea.aspx)

Các giới hạn sử dụng

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ Demhan.vn.

Demhan.vn có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.